Ова страница је преведена на ваш језик користећи "Гоогле преводилац". Надамо се да су информације разумљиве.
Молим вас и позивам вас да помогнете у преводу.
Ova stranica je prevedena na vaš jezik koristeći "Google prevodilac". Nadamo se da su informacije razumljive. Molim vas i pozivam vas da pomognete u prevodu.

Због тренутне ситуације, у нашој основној школи до даљњег нема редовне наставе. Чувају се та деца чији родитељи не могу сами да се брину о њима.
Молимо вас да назовете управу (07675/2254) ако имате било какве потребе или ако се ваше потребе мењају!
Zbog trenutne situacije, u našoj osnovnoj školi do daljnjeg nema redovne nastave. Čuvaju se ta deca čiji roditelji ne mogu sami da se brinu o njima.   Molimo vas da nazovete upravu (07675/2254) ako imate bilo kakve potrebe ili ako se vaše potrebe menjaju!
Обавештаваћемо вас колико год је то могуће и молити вас да се такође информишете о јавном радију!
Obaveštavaćemo vas koliko god je to moguće i moliti vas da se takođe informišete o javnom radiju!
Због ових ограничења излаза прекида се размена наставних материјала. Ствари које деца сада имају код куће остају код куће док се не могу наставити са нормалним школским операцијама.
У наредних неколико дана на нашој почетној страници пружићемо понуде за „дигитално учење“.

Zbog ovih ograničenja izlaza prekida se razmena nastavnih materijala. Stvari koje deca sada imaju kod kuće ostaju kod kuće dok se ne mogu nastaviti sa normalnim školskim operacijama.   U narednih nekoliko dana na našoj početnoj stranici pružićemo ponude za „digitalno učenje“.
На страницама појединих часова наћи ћете информације које се односе на час вашег дјетета: материјали за учење нуде се и комуникација са учитељем разреда путем е-поште је могућа.
Na stranicama pojedinih časova naći ćete informacije koje se odnose na čas vašeg djeteta: materijali za učenje nude se i komunikacija sa učiteljem razreda putem e-pošte je moguća.

 

1A

 

 

1B

 

 

2A

 

 

2B

 

 

3A

 

 

3B

 

 

4A

 

 

4B

 


 Religion

 


Wo ich mich geborgen fühle, da kann ich mich entwickeln.
Kinder.Kunst